Team Resource Management

Team Resource Management (TRM) se definira kao strategija za najbolje korištenje svih raspoloživih resursa – informacija, opreme i ljudi da se optimizira sigurnosti i efikasnost usluge kontrole zračnog prometa. Vodstvo HUKL je to prepoznalo još davne 2006. goine i radilo na tome da se TRM uvede kao dio sustava sigurnosti u koji spada.

TRM je direktno vezan za safety i učinkovitost ATM-a. Dobar i uspješan timski rad bitan je element u sigurnom i učinkovitom upravljanju zračnim prometom.

Naš prijedlog je prihvaćen 2012. godine, i od tada je dio programa osvježenja znanja KZP u ciklusima od 3 godine od stupanja na snagu EU REG 340/2015. POzicija istog je osnažena kroz sve projekte koje Udruga potiče kao osnove svojeg djelovanja, kao što su i medicinska rekreacija za KZP, zatim CISM i sve drugo što u današnje vrijeme zovemo Human Factors, a što je dio EU REG 373/2017, koja je stupila na snagu 2.1.2020. i dio je obveze koju svaki pružatelj usluga KZP ima prema svojim djelatnicima, da se osiguraju maksimalno učinkovite mjere prevencije stresa i umora. Na tome ova Udruga radi već proteklih 15 godina i kroz razne dokumente je veliki dio potrebnih projekata i implementiran bilo utjecajem same Udruge ili djelovanjem pojedinih članova koji su bili ili jesu dio povjerentava zaduženih za realizaciju takvih bitnih projekata unutar naše kompanije.

%d bloggers like this: