Team

Naš tim čini 12 članova sa specifičnim zadacima i velikom posvećenošću svojoj profesiji. Osim predsjednika, tu su voditelji pojedinih komiteta – odjela zaduženih za određene domene poslova, kao i tajnik. Također, podjeljeno u 6 smislenih, međusobno povezanih lokacijskih grupa, koju svaku vodi jedan predstavnik u Izvršnom odboru, pokrivamo teritorij cijele Hrvatske. 11 ljudi je izabrano od strane naših članova i imaju pravo odlučivanja. Također, u suradnji sa našim strukovnim sindikatom – HSSKL-om, imamo jednog člana po izboru HSSKL-a koji sudjeluje savjetodavno u radu našeg odbora, bez prava odlučivanja.

Željko Oreški

Predsjednik HUKL-a

Predsjednik HUKL-a zastupa HUKL u zemlji i inozemstvu, a po svojoj funkciji je i predsjednik Izvršnog odbora.

Email: zeljko.oreski@hukl.org

Mario Šprljan

Voditelj B komiteta – dopredsjednik HUKL-a

B komitet je tehnički komitet. Dopredsjednik HUKL-a u slučaju spriječenosti zamjenjuje predsjednika HUKL-a u svim pravima i dužnostima.

Email: mario.sprljan@zd.t-com.hr

Marijan Vuković

Voditelj komiteta A

Komitet A je administrativni komitet. Marijan je u isto vrijeme i član IO HSSKL-a, i povezuje rad obe organizacije u domeni legislative.

Email: marijanvukovic1@gmail.com

Igor Tot

Voditelj C komiteta

C komitet je profesionalni komitet. Igor je u isto vrijeme i član IO HSSKL-a, i povezuje rad obe organizacije u domeni profesije. Također je zadužen za vođenje evidencije osiguranika dozvola KZP sa tvrtkom UNIQA.

Email: igor.tot20@gmail.com

Nikola Markulin

Tajnik udruge

Tajnik HUKL-a vodi zapisnike o sjednicama Izvršnog odbora i dostavlja ih članstvu na uvid, čuva dokumentaciju i pečat HUKL-a i vodi administrativno poslovanje HUKL-a.

Email: atc100@gmail.com

Nino Zlopaša

Predstavnik podružnice COK Zagreb

Zastupa članove koji posjeduju licencu oblasnog KZP.

Email: ninozlopasa@yahoo.com

Alan Matković

Predstavnik podružnice Dubrovnik

Zastupa članove koji rade u podružnici Dubrovnik.

Email: colosuszg@gmail.com

Stipe Rupić

Predstavnik podružnica Pula, Rijeka i Lošinj.

Zastupa članove koji rade u podružnicama Pula, Rijeka i Lošinj.

Email: stipezg@yahoo.com

Nikola Ražov

Predstavnik podružnica Zadar, Split i Brač.

Zastupa članove koji rade u podružnicama Zadar, Split i Brač.

Email: nrazov@yahoo.com

Neven Novak

Predstavnik podružnica APP Zagreb, AKZP Zagreb/Lučko i Osijek.

Zastupa članove koji rade u podružnicama APP Zagreb, AKZP Zagreb, Lučko i Osijek.

Email: hukl.zag@gmail.com

Davor Crnogorac

Predstavnik osoblja koje ne posjeduje licencu KZP.

Zastupa članove koji rade u Zagrebu, u raznim odjelima, a ne posjeduju licencu KZP.

Email: airborne.crni@gmail.com

Krešimir Rakoci

Predstavnik Hrvatskog strukovnog sindikata kontrolora letenja – predsjednik HSSKL-a

Sudjeluje u radu IO HUKL-a u savjetodavnoj ulozi, povezuje rad strukovnog sindikata i strukovne udruge oko zajedničkih tema

Email: krakoci@gmail.com

Want to work with us?


%d bloggers like this: